فرایند بازرسی و گواهی طبق استاندارد آمریکا

ایالات متحده یک استاندارد ارگانیک دارد که فراتر از الزامات قانون کشاورزی ارگانیک سوئیس و برچسب ها است. به منظور صادرات محصولات به ایالات متحده آمریکا، در اکثر موارد گواهینامه اضافی مطابق با مشخصات NOP مورد نیاز است.

 

سود برای مشتری

صدور گواهینامه فرصت های بازاریابی در ایالات متحده را فراهم می کند.

 

مبناها

برنامه ملی ارگانیک USDA (ایالات متحده آمریکا)

خدمات دیگر بیوسان

فرایند بازرسی و گواهی طبق استاندارد سوئیس

Bio Suisse بزرگترین سازمان ارگانیک در سوئیس است و برچسب “Bud” آن شناخته شده ترین برچسب ارگانیک در این کشور است.   سود برای مشتری آگاهی عمومی از برچسب “Knospe” (باد) Bio Suisse برای سالهای متمادی در سطح بالایی از طریق بازاریابی فعال و تبلیغات فروش حفظ شده است. مصرف کنندگان سوئیسی به برچسب اعتماد زیادی دارند. در نتیجه، تقاضا برای محصولات ارگانیک با برچسب Bud به طور پیوسته در حال رشد است. گواهی عملیات در خارج از کشور به استانداردهای Bio Suisse (= عملیات BIOSUISSE ORGANIC) امکان بازاریابی محصولات وارداتی در سوئیس را با برچسب Bud فراهم می کند.

مشاهده بیشتر

فرایند بازرسی و گواهی محصولات آرایشی و بهداشتی

استفاده از برچسب مشروط به عضویت NATRUE نیست. تایید لوازم آرایشی و بهداشتی و تایید مواد اولیه با این برچسب امکان پذیر است. محصولات را می توان در حال حاضر تحت دو سطح گواهینامه تایید کرد: لوازم آرایشی طبیعی و ارگانیک.   سود برای مشتری ماموریت NATRUE محافظت و ترویج لوازم آرایشی طبیعی و ارگانیک به نفع مصرف کنندگان در سراسر جهان است. تقاضا برای لوازم آرایشی طبیعی و ارگانیک در حال افزایش است و مصرف کنندگان خواهان استانداردهای دقیق تر و شفاف تری هستند که کیفیت بالای محصولاتی را که خریداری می کنند تضمین کند.   استاندارد NATRUE معیاری

مشاهده بیشتر

فرایند بازرسی و گواهی طبق استاندارد اتحادیه اروپا

علاوه بر تولید مواد غذایی، Naturland در زمینه استفاده از جنگل های اکولوژیک، تولید پارچه و لوازم آرایشی نیز فعال است.   سود برای مشتری Naturland یکی از بزرگترین انجمن های کشاورزی ارگانیک در آلمان و در سراسر جهان است. پردازنده های Naturland بر اساس استانداردهای ارگانیک کار می کنند که فراتر از الزامات آلمانی “Bio-Siegel” (برچسب ملی آلمان) است. صدور گواهینامه فرصت های دسترسی به بازار را افزایش می دهد.   مبناها استانداردهای پردازش توسط Naturland – انجمن کشاورزی ارگانیک (آلمان)

مشاهده بیشتر